Sport

dla uczniów klas IV – VI z PSP nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu.

 
1. CEL IMPREZY
-  popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
-  promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
-  uczczenie Święta Niepodległości.
2.    ORGANIZATORZY
-   nauczyciele wychowania fizycznego z PSP nr 33.
3.    TERMIN BIEGU I MIEJSCE 
-   7 listopada 2016 r. Park Leśniczówka.
4.    TRASA BIEGU I DYSTANS
- bieg odbędzie się alejami Parku Leśniczówka na dystansie 400 m dziewcząt i chłopców z klas IV-V oraz 800 m dla dziewcząt i chłopców z klas VI PSP nr 33 w Radomiu.
5.    PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
-  godzina 11.00   -   start klas IV (dziewczęta i chłopcy),
-  godzina 11.15   -   start klas V (dziewczęta i chłopcy),
-  godzina 11.30   -   start klas VI (dziewczęta i chłopcy).
6.    NAGRODY
- dla zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych – puchar ufundowany przez Dyrektora Szkoły oraz za miejsca I – X pamiątkowe dyplomy.
7.  UCZESTNICTWO
-   w Szkolnym Biegu Niepodległości mogą wystartować uczniowie klas IV – VI , którzy dostarczą do dnia 4 listopada  do nauczycieli wychowania fizycznego lub wychowawców klas pisemne oświadczenia od rodziców lub opiekunów o zdolności  uczestnictwa w zawodach.       
8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-   organizator zapewnia opiekę medyczną,
-   dla wszystkich uczestników biegu przewidziany będzie gorący posiłek,
-   bieg odbędzie się w zależności od sprzyjających warunków atmosferycznych ( o zmianie terminu będziemy informować na stronie internetowej naszej szkoły).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62