Sport

Opis grup odbiorców zadania

Dzieci i młodzież z klas IV-VIII.

Zakładane cele realizacji zadania

• Aktywne uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy uprawiania sportu.
• Promocja aktywności fizycznej, stylu życia i wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
• Promocja szkoły.

Sposób, formy i miejsce realizacji zadania

Bieg odbędzie się 14 listopada 2018 r. alejkami Parku Leśniczówka. Przy złych warunkach atmosferycznych termin biegu może ulec zmianie.

Bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

Kategoria I – dziewczęta z klas IV na 400m
Kategoria II – chłopcy z klas IV na 400m
Kategoria III – dziewczęta z klas V na 400m
Kategoria IV – chłopcy z klas V na 400m
Kategoria V – dziewczęta z klas VI na 400m
Kategoria VI – chłopcy z klas VI na 400m
Kategoria VII – dziewczęta z klas VII na 800m
Kategoria VIII – chłopcy z klas VII na 800m
Kategoria IX– dziewczęta z klas VIII na 800m
Kategoria X – chłopcy z klas VIII na 800m

Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem

• Udział w biegu jest nieodpłatny.
• Trasa biegu zostanie oznakowana taśmą.
• Przebieg imprezy: kwalifikacja zawodników, rozgrzewka, przygotowanie do startu, pokonywanie trasy biegu, zakończenie biegu, wręczenie nagród, poczęstunek.
• Start i meta są usytułowane w tym samym miejscu.

Zgłoszenia:
W biegu mogą wystartować uczniowie, którzy dostarczą do 9 listopada 2018 r. pisemne oświadczenia od rodziców lub opiekunów o zdolności uczestnictwa w zawodach.

Nagrody:
Za zajęcie I - III miejsca w każdej kategorii – puchar oraz dyplom

Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Ilość miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych jest ograniczona.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62