Sport

Niezmiernie miło nam poinformować o zbliżającym się terminie kolejnych zawodów sportowych z cyklu Grand Prix Radomia w biegach ulicznych. W ramach rozgrywanych zawodów będą biegi dla dzieci „lekkoatletyka dla najmłodszych”
Zawody mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego trybu życia. Skierowane są do mieszkańców miasta Radomia we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zawody maja charakter nieodpłatny – wstęp wolny.
X BIEGOWE GRAND PRIX RADOMIA VERONI ACTIVE CUP - REGULAMIN

I.CEL IMPREZY
-popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
-propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego.
II. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK”
III. Współorganizatorzy
Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
Urząd Marszałkowski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
IV. WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
2. 16-06-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
3. 15-09-2018 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego +Platynowy Bieg Urodzinowy - start wspólny
(ul. 25 Czerwca - Park Leśniczówka)
4. 07-10-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
V. TRASY BIEGU i DYSTANS
- dorośli dystans 5,4 km - wokół zalewu Borki
- biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1000m
VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY na dzień 07.10.2018 r
14.00 - otwarcie biura zawodów,
15.00 - start biegów dla dzieci
15.30 - start biegu kobiet
16.00 - start biegu mężczyzn
16.40 - wręczenie nagród biegów dzieci i dorosłych
17:30 – ognisko i podsumowanie Grand Prix Radomia za rok 2018
Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.
VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt:
- tel. 501 537 778
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na stronie www.radombiega.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.
VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
- open kobiet i mężczyzn
- wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież: przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – (III gimnazjum, 7 i 8 klasa)
VIII. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
- ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.
IX. NAGRODY
Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
- kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
- kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary
- biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i medale dla każdego uczestnika.
X. UCZESTNICTWO
- do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
- młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
- zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia
XI. SPRAWY FINANSOWE
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62