Nasi absolwenci

Andrzej Kidyba (ur. 1957 r.) – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych.
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu (1964 – 1972) oraz Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu (1972 – 1976).

W latach 1976 – 1980 studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji:;

1980 – 1982 Aplikacja sędziowska  zakończona egzaminem;
1984 r. Egzamin - radca prawny, wpis na listę radców prawnych;
I 1989 r. Doktorat „Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego” - praca wyróżniona w konkursie na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne Redakcji Państwo i Prawo;
XII 1998 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. „Status prawny komandytariusza”;
2000 r. Profesor nadzwyczajny UMCS;
2002 r. Profesor tytularny;
2005 r. Profesor zwyczajny.  Jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce (17. miejsce w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” roku 2015) przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.
 • Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego.
 • Autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników (m. in. Prawo handlowe) i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą.
 • Arbiter w licznych krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.
 • Ekspert Komisji Sejmowych i Rządu RP.
 • Od roku 2007 Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.
Zdobyte osiągnięcia i nagrody:
 • wyróżnienie w konkursie 5 edycji „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną (1989 r.),
 • Nagroda Rektora UMCS (7 razy),
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną (2000 r.),
 • Medal Unii Lubelskiej przyznany przez Prezydenta m. Lublina (2001 r.),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2003 r.),
 • Lubelska Nagroda Naukowa – Premium Scientiarum Lublinense za 2004 rok przyznana przez Zarząd Główny LTN (Lubelskie Towarzystwo Naukowe) za opracowanie książkowe „Kodeksu spółek handlowych” jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska    Naukowego – tzw. Lubelski Nobel,
 • Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju województwa przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego (15.IX.2006 r.),
 • Laureat prestiżowej nagrody miesięcznika FORBES w kategorii Człowiek Roku 2006 województwa lubelskiego, jako osoba mająca największy wpływ na rozwój w regionie,
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego  (29.03.2007 r.),
 • Medal Edukacji Narodowej (2004 r.),
 • W 2009 r. wyróżniony w Konkursie o Honorowy Tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego 2008”,
 • Medal Złoty Za Długoletnią Służbę  (2013 r.),
 • Wybrany Ambasadorem Województwa Lubelskiego 2014,
 • honorowy tytuł za szczególne osiągniecia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą przyznany w roku 2015.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62