Rodzice

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu - rok szkolny 2020/2021

 

Oddział przedszkolny (grupa ,,0”)

 

Zestaw podręczników do oddziału przedszkolnego kupują rodzice w szkole.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Wychowanie przedszkolne

 B. Gawrońska

 E. Raczek

„Planeta dzieci"

 

WSiP

 

Język angielski

P. Acosta

A. Padrón

Angielski dla zerówek ,,Happy Campers"

Macmillan 

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Jezus mnie kocha"

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

Klasa I

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia komputerowe

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak  


K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

„Elementarz odkrywców” kl. 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna  

 


„Elementarz odkrywców" kl. 1. Edukacja matematyczna 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era 

790/1/2017

790/2/2017

M. Kęska

,,Elementarz odkrywców” kl. 1.

Informatyka z CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro

„Tiger 1” Friends

Macmillan 

1051/1/2019

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Bóg naszym Ojcem”

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-11-01/18-RA-1/20

 Klasa II

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy II uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka - Nowak

„Elementarz odkrywców" kl. 2.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna 

 

Nowa Era

 

790/3/2018

790/4/2018

 

 K. Bielenica
M. Bura
M. Kwil
B. Lankiewicz
„Elementarz odkrywców” kl. 2. Edukacja matematyczna
 M. Kęska „Elementarz odkrywców”  kl. 2. Informatyka + CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro

„Tiger 2”

 

Macmillan Polska

836/2/2018

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Kochamy Pana Jezusa” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

RA-12-01/10-RA-8/13

  Klasa III  

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy III uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień,

E.Hryszkiewicz,
J. Winiecka-Nowak


K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil

„Elementarz odkrywców" kl.3.
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna 

 


„Elementarz odkrywców” kl.3. Edukacja matematyczna 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

790/5/2019

790/6/2019

 

 

M. Kęska

„Elementarz odkrywców”kl. 3.

Informatyka + CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro 

„Tiger 3”

Macmillan 

836/3/2019

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Przyjmujemy Pana Jezusa" - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu 

RA-13-01/10-5/14

   Klasa IV  

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy IV uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język

polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start! 4” Podręcznik do j. polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej+ćw.

Nowa Era

907/1/2017

Język angielski

N. Beare

 

„Brainy. Klasa 4" + ćw.

Macmillan Polska

831/1/2017

Muzyka

Teresa Wójcik

„Muzyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej”

Grupa Mac S.A.

909/1/2017

Plastyka

W. Sygut

M. Kwiecień

„Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej” 

Grupa Mac S.A.

898/1/2017

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk- Fertsch

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

 

Nowa Era

877/1/2017

Przyroda

M. Marko- Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej”+ćw.

Nowa Era

863/2017

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2”+ćw.

Nowa Era

875/1/2017

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV” 

Migra

806/1/2017

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” 

Nowa Era

295/1/2017

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Jestem Chrześcijaninem” -podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-21-01/10-1/13

   Klasa V 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy V uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start! 5”

Podręcznik do kl. 5+ćw. 

Nowa Era

907/2/2018

Język angielski

N. Beare

„Brainy. Klasa 5" + ćw.

Macmillan

Polska

831/2/2018

Muzyka

T. Wójcik

„Muzyka”

Podręcznik do kl. 5 

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

Plastyka

W. Sygut

M. Kwiecień

„Plastyka. Podręcznik do kl. 5"

Grupa MAC S.A.

898/2/2018

Historia

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do historii dla kl. 5

Nowa Era

877/2/2018 

 

Geografia

A. Głowacz

A. Lechowicz

M. Lechowicz

P. Stankiewicz

,,Geografia”

Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 5+ćw.

WSiP

890/1/2018

Biologia

E. Jastrzębska

E. Kłos

W. Kofta

E. Pyłka - Gutowska

„Biologia” Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 5+ćw.

WSiP

862/1/2018

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Podręcznik do kl. 5 szkoły podstawowej. Cz. 1 i 2

Nowa Era

875/2/2018

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty!” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

Migra

806/2/2018

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka 

„Jak to działa?

 

Nowa Era

295/2/2018 

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Bóg poszukuje człowieka” - podręcznik 

+ zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-21-01/18-RA-2/20

 Klasa VI

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VI uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

 

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz 

„NOWE Słowa na start! 6"
Podręcznik + zeszyt ćw.

Nowa Era

907/3/2019

Język angielski

N. Beare

„Brainy. Klasa 6" + ćw.

Macmillan

Polska

831/3/2019 

Muzyka

T. Wójcik

,,Muzyka. Podręcznik do kl. 6"

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

Plastyka

M. Kwiecień,

W. Sygut

„Plastyka. Podręcznik do klasy 6"

Grupa MAC S.A.

898/3/2019

Historia 

G. Wojciechowski

 

„Wczoraj i dziś"
Podręcznik do historii
dla klasy 6.+ ćw. 

Nowa Era

 

877/3/2019

Geografia

A. Głowacz

M. Lechowicz

A. Lechowicz

P. Stankiewicz 

„Geografia"
Podręcznik do kl.6
dla klasy 6. 

WSiP

890/2/2019

Biologia

E. Jastrzębska

E. Kłos,

E. Pyłka–Gutowska,

W. Kofta

„Biologia". Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 6

WSiP

862/2/2019

Matematyka

M. Braun

 

„Matematyka z kluczem” + ćw.

 

Nowa Era

875/3/2019 

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty". Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Migra

806/3/2019

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka 

„Jak to działa?”

 

Nowa Era

295/3/2019 

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Wierzę w Kościół”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne

 w Sandomierzu

AZ-23-01/10-Ra-Z/15

 Klasa VII 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VII uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Język polski

J.Kościerzyńska, 

  J. Ginter

,,NOWE Słowa na start! 7" Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej + ćw.

Nowa Era

907/4/2020

Język angielski

M. Mann, S. Taylor – Knowles, K. Kotorowicz - Jasińska

,,Repetytorium ósmoklasisty – dwuczęściowa wersja, część I" - książka + ćw.

 

Macmillan

Polska

1100/1/2020

Język niemiecki

G. Motta,
E. Krulak - Kempisty,
C. Brass,
D. Gluck

,,Maximal1”

 

,,Klett Polska”

1094/1/2020

Muzyka

 

T. Wójcik

,,Muzyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej". Podręcznik dla klasy siódmej 

MAC

909/4/2020/z1

Plastyka

W. Sygut,

M. Kwiecień

,,Plastyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. 

MAC

 898/4/2020/z1

Historia

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

,,Wczoraj i dziś”.

Podręcznik do historii dla kl.. 7

Nowa Era

877/4/2020/z1

Geografia

A. Głowacz,

A. Lechowicz,

M. Lechowicz,

P. Stankiewicz

,,Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa.  Klasa 7"

WSiP

890/3/2017

Biologia

E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, A. Michalik,

E. Pyłka-Gutowska

,,Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7"

WSiP

862/3/2017

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

,,Chemia Nowej Ery". Podręcznik dla klasy siódmej 

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

,,To jest fizyka". Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7” 

Nowa Era

818/1/2017

Matematyka

K. Wej

W. Babiański

E. Szmytkiewicz

J. Janowicz

M. Braun

,,Matematyka z kluczem". Podręcznik dla klasy 7 + ćw.

Nowa Era

875/4/2020/z1

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty". Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII 

Migra

806/4/2017

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Spotkanie ze Słowem” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-31-01/1 O-RA-6/13

  Klasa VIII 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Język polski

J.Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A.Gorzałczyńska- Mróz

„NOWE Słowa na start! 8" Podręcznik do języka polskiego. Klasa 8 + ćw. 

Nowa Era

907/5/2018

Język angielski

M. Mann, S. Taylore-Knowles

,,Repetytorium ósmoklasisty”. Podręcznik do języka angielskiego + ćw. 

Macmillan

 

925/2018

Język niemiecki

A. Kubicka

J. Betleja

S. Kołsut 

,,Magnet smart 2”

,,LektorKlett”

817/2/2017

Historia

R. Śniegocki

A. Zielińska

,,Wczoraj i dziś”.

Podręcznik do historii dla kl.8

Nowa Era

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

P. Krzesiński

P. Kur

M. Poręba

„Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik klasa 8

WSiP

924/2018

Geografia

T. Rachował

D. Szczypiński

,,Planeta Nowa 8". Podręcznik do geografii dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

906/4/2018

Biologia

B.Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

,,Puls Życia". Podręcznik do biologii dla klasy 8

Nowa Era

844/3/2018

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką"
Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/2018

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Podręcznik dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

875/5/2018

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 

Migra

806/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

B.Breitkopf

D. Czyżow

„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Klasa 8

WSiP

923/2018

Religia

Ks. S. Łabendowicz

,,Aby nie ustać w drodze” - podręcznik +zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-32-01/10-RA-10/13

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62