Rodzice uczniów zalogowanych do oddziałów przedszkolnych w PSP 33 na rok szkolny 2016/17 proszeni są o zgłoszenie się w dniach 22 kwietnia 2016 r. od godz. 12.00 do 2 maja 2016 r. godz. 13.00 do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP nr 33 w Radomiu.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w PSP 33.

Rodzice uczniów zalogowanych do klas I na rok szkolny 2016/17 proszeni są o zgłoszenie się w dniach 21 kwietnia 2016 r. od godz. 12.00 do 29 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I w PSP nr 33 w Radomiu.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w PSP 33.

Szanowni Państwo,

  

w sklepie google-play jest dostępna FAŁSZYWA i NIEBEZPIECZNA aplikacja mobilna e-Dziennik Oświata w Radomiu, która nie ma nic wspólnego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą. 

Czytaj dalej...

Zamieszczamy list Sekretarza Miasta p. Rafała Czajkowskiego (odczytany na zebraniach klasowych w dniach 3-5 listopada) przedstawiający korzyści, jakie uzyskujemy po zalogowaniu się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej...

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział 565 uczniów, w roku 2013/2014 - 580 uczniów, 2014/2015 - 751, a w bieżącym roku szkolnym 753 uczniów.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW" organizowanej przez  Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).

Czytaj dalej...