Szkolny Zestaw Podręczników

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33

w Radomiu

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

rok szkolny 2015/2016

 

/podst. prawna:  art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752).                                           

  Zestaw podręczników nauczania został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.05.2015 r.

                                               

                                                        Dopuszczono do użytku szkolnego 

                                                                               w dniu 25.05.2015 r.

                                                                       

 

Informujemy, że aby zapisać dziecko do grupy "0" na rok szkolny 2015/16, rodzic powinien zgłosić się do szkoły (biblioteki szkolnej) w celu zalogowania kandydata. Obecnie jest to jedyna forma zapisu dziecka do grupy "0".

Obowiązujące  terminy:

- 08.06.2015 r. od godz. 15.00-15.06.2015 do godz.15.00 - rejestracja zgłoszeń kandydatów

- 22.06.2015 r. godz. 13.00 – 24.06.2015 r. do godz. 16.00 -  publikacja  wyników i potwierdzenie woli

 

 

W dniach 20.04.2015 r. godz. 8.00- 27.04.2015 r. godz. 16.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do grup „0”.
Liczba wolnych miejsc: 93.

Potwierdzenie woli przyjęcia: 30.04.godz.10.00-08.05.godz.15.00
Publikacja list przyjętych : 11.05.2015 r. godz. 10.00
W przypadku wolnych miejsc po II etapie rekrutacji nabór do grup „0” trwa do 31.08.2015 r.

Szanowni Rodzice!

16.03.2015 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych miasta Radomia. Wyboru szkoły dokonujecie Państwo wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu:oswiatawradomiu.pl

Czytaj dalej...

Zamieszczamy list Sekretarza Miasta p. Rafała Czajkowskiego (odczytany na zebraniach klasowych w dniach 3-5 listopada) przedstawiający korzyści, jakie uzyskujemy po zalogowaniu się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej...

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział 565 uczniów, a w roku 2013/2014 - 580 uczniów.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW" organizowanej przez  Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).

Czytaj dalej...