/podst. prawna:  art. 22 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752).

Zestaw podręczników nauczania został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.06.2016 r.

                                               

                                                                                   Dopuszczono do użytku szkolnego 

                                                             w dniu 16.06.2016 r.

Plik można też pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

Uwaga!

 

Uczniowie kl.1-5 otrzymają elementarze, podręczniki oraz materiały edukacyjne z programu MEN. 

   Miło nam poinformować, że po pięciu latach starań w chwili obecnej rozpoczyna się rozbudowa naszej szkoły.

   Wysłużone boisko szkolne oraz sala gimnastyczna nie spełniały już warunków do prowadzenia zajęć, jakich oczekiwaliby nauczyciele i uczniowie. Cieszy nas, że następny rok szkolny przyniesie naszej szkolnej społeczności tak długo oczekiwaną zmianę: nową salę gimnastyczną, część dydaktyczną dla najmłodszych, nowoczesny segment żywieniowy oraz wielofunkcyjne boisko.

   Nim jednak wprowadzimy się do nowych pomieszczeń, czekają nas pewne niedogodności. W związku z przygotowaniem placu budowy w czerwcu nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna oraz nie odbędzie się coroczny Festyn Szkolny. W przyszłym roku szkolnym zmiany obejmą m.in. organizację zajęć wychowania fizycznego, lokalizację świetlic szkolnych czy miejsce wydawania posiłków. 

   Liczymy, że te chwilowe niedogodności nie wpłyną w żaden sposób na dotychczasową jakość wychowania i kształcenia naszych uczniów. Wierzymy też, że dzięki Państwa  zrozumieniu,  sprawnie zorganizujemy w tym czasie życie szkoły. 

   Dziękujemy za wyrozumiałość! 

 

Dyrekcja szkoły

 

Szanowni Państwo,

  

w sklepie google-play jest dostępna FAŁSZYWA i NIEBEZPIECZNA aplikacja mobilna e-Dziennik Oświata w Radomiu, która nie ma nic wspólnego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą. 

Czytaj dalej...

Zamieszczamy list Sekretarza Miasta p. Rafała Czajkowskiego (odczytany na zebraniach klasowych w dniach 3-5 listopada) przedstawiający korzyści, jakie uzyskujemy po zalogowaniu się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej...

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział 565 uczniów, w roku 2013/2014 - 580 uczniów, 2014/2015 - 751, a w bieżącym roku szkolnym 753 uczniów.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW" organizowanej przez  Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).

Czytaj dalej...